برنامه آموزشی درس الگو سازی و مدل سازی (مدل ها و روش های کمی)

                                        دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

                                   دانشکده هنر و معماری گروه شهرسازی

                                                                 و

                                                         دانشگاه هنر

                              دانشکده معماری و شهرسازی - گروه شهرسازی

Course  Out line

Modeling and Pattern Making

.   نام درس:            الگوسازی و مدلسازی

.  تعداد واحد :         2 واحد نظری

.  دوره :                  کارشناسی ارشد شهرسازی

.   زمان :                 سال تحصیلی 89 - 88

.  نوع درس:             پیش نیاز 

.  اهداف درس :       شناخت ماهیت و کاربرد مدل ها در درک و تحلیل مسائل شهرسازی و آینده نگری.

                               آشنایی با مدل های ترکیبی و نحوه یه کارگیری آنها

.  شیوه ارزشیابی :  امتحان کتبی پایان ترم (15 نمره)- فعالیتهای کلاسی و پروژه تحقیقی (5 نمره)

.  مدرس :                 پویان شهابیان     pshahabian@yahoo.com

                                         www.pooyanshahabian.blogfa.com                                 

سر فصل مطالب :

.  شرح کلی اهداف، محتوای درس و سیستم آموزش و ارزشیابی- تعریف مدل و سابقه مدلسازی

.  انواع مدل ها، کلیات ساخت یک مدل، مدل های ریاضی، مدل های کلاسیک

.  مدل های خطی- مدل بهینه یاب

.  مدل های جاذبه ای- مدل جاذبه ای تک قیدی محدودیت جذب سفر

.  مدل جاذبه ای تک قیدی محدودیت تولید سفر

.  کلیات مدل های جاذبه ای دو قیدی- کلیات مدل لاری

.  مدل جاذبه ای- پتانسیلی هنسن

.  مدل های پیش بینی جمعیت و تحلیل آماری

.  مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP 

.   منطق فازی- تئوری و مدل آشوب

.   مدل های ارزیابی تاثیرات زیست محیطی برنامه ها و سیاست های شهری- SEA و ...

.   مدل Cellular Automata (CA)

.   مدل What if

.   مدل Urban Simulation

.   ارائه کلاسی مدل های تحقیقی دانشجویان

.   ارائه کلاسی مدل های تحقیقی دانشجویان

.   جمع بندی و تحلیل نهایی مطالب درس- تحویل نهایی تحقیقات دانشجویان

+ نوشته شده توسط پویان شهابیان در یکشنبه هشتم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 20:2 |


Powered By
BLOGFA.COM


http://blogers.ir >وبلاگ- http://blogers.ir/cod/clocks/1/" >ساعت فلش